Aktor z Hollywood pomaga Ukrainie

Listen to the news – good quality audio. Download

Liev Schreiber to aktor, który wystąpił w filmie “Spotlight”. Liev Schreiber is an actor sho starred in the film “Spotlight”.

Ma on ukraińskie i polskie korzenie. He has got Ukrainian and Polish roots.

Aktualnie znajduje się w Przemyślu (polskie miasto niedaleko granicy z Ukrainą). Currently he’s in Przemyśl (a Polish city not far from the Ukrainian border).

Pomaga on tam gotować jedzenie dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. He’s helping preparing food there for Ukrainians who are escaping from war.

Na Instagramie można zobaczyć jak Schreiber gotuje barszcz. On Instagram we can see Schreiber cooking borscht.

Jest to tradycyjna zupa znana w Polsce i na Ukrainie. It’s a traditional soup known in Poland and in Ukraine.

Uwaga! Warning!

Barszcz w Polsce i barszcz w Ukrainie to dwie różne zupy. Borscht in Poland and borscht in Ukraine are two different soups.

Na Instagramie aktora można też zobaczyć, jak kroi warzywa. On the actor’s Instagram we can also see him cutting vegetables.

Liev Schreiber to aktor, który wystąpił w filmie “Spotlight”. Ma on ukraińskie i polskie korzenie. Aktualnie znajduje się w Przemyślu (polskie miasto niedaleko granicy z Ukrainą). Pomaga on tam gotować jedzenie dla Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. Na Instagramie można zobaczyć jak Schreiber gotuje barszcz. Jest to tradycyjna zupa znana w Polsce i na Ukrainie. Uwaga! Barszcz w Polsce i barszcz w Ukrainie to dwie różne zupy. Na Instagramie aktora można też zobaczyć, jak kroi warzywa.

Liev Schreiber is an actor sho starred in the film “Spotlight”. He has got Ukrainian and Polish roots. Currently he’s in Przemyśl (a Polish city not far from the Ukrainian border). He’s helping preparing food there for Ukrainians who are escaping from war. On Instagram we can see Schreiber cooking borscht. It’s a traditional soup known in Poland and in Ukraine. Warning! Borscht in Poland and borscht in Ukraine are two different soups. On the actor’s Instagram we can also see him cutting vegetables.

Source