Były prezydent już po koronawirusie

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Lech Wałęsa to pierwszy prezydent Polski po komunizmie. Lech Wałęsa is the first president of Poland after the communism.

Prezydent też może być chory. A president can be ill too.

Teraz już nie jest chory. Now he’s not ill anymore.

Teraz pierwszy prezydent Polski jest już zdrowy. Now the first president of Poland is already well.

Żona prezydenta też jest zdrowa. The president’s wife is well too.

Zdrowy Lech Wałęsa mówi, że już nie ma koronawirusa. Robust Lech Wałęsa says that he hasn’t got coronavirus anymore.

Mówi też, że nie czuje się super, ale nie jest młody. He also says that he’s not feeling great, but he’s not young.

Nie jest młody, więc to normalne – tak mówi zdrowy prezydent. He’s not young, so it’s normal – that’s what the robust president says.

Teraz Lech Wałęsa nie jest już prezydentem Polski. Now Lech Wałęsa isn’t the president of Poland anymore.

Teraz prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Now Andrzej Duda is the president of Poland.

Czy Andrzej Duda jest młody? Is Andrzej Duda young?

Tak. Yes, he is.

A czy jest zdrowy? And is he well?

Nie mówi, że jest. He doesn’t say he is.

Ale też nie mówi, że nie jest. But he neither says he isn’t.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Lech Wałęsa to pierwszy prezydent Polski po komunizmie. Prezydent też może być chory. Teraz już nie jest chory. Teraz pierwszy prezydent Polski jest już zdrowy. Żona prezydenta też jest zdrowa. Zdrowy Lech Wałęsa mówi, że już nie ma koronawirusa. Mówi też, że nie czuje się super, ale nie jest młody. Nie jest młody, więc to normalne – tak mówi zdrowy prezydent. Teraz Lech Wałęsa nie jest już prezydentem Polski. Teraz prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Czy Andrzej Duda jest młody? Tak. A czy jest zdrowy? Nie mówi, że jest. Ale też nie mówi, że nie jest.

Lech Wałęsa is the first president of Poland after the communism. A president can be ill too. Now he’s not ill anymore. Now the first president of Poland is already well. The president’s wife is well too. Robust Lech Wałęsa says that he hasn’t got coronavirus anymore. He also says that he’s not feeling great, but he’s not young. He’s not young, so it’s normal – that’s what the robust president says. Now Lech Wałęsa isn’t the president of Poland anymore. Now Andrzej Duda is the president of Poland. Is Andrzej Duda young? Yes, he is. And is he well? He doesn’t say he is. But he neither says he isn’t.

Source.