Czy polski może być łatwy?

Listen to the news – best quality audio. Download

Slow Polish to kanał na Youtubie. Slow Polish is a Youtube channel.

Na tym kanale Aleksandra uczy polskiego. On this channel Aleksandra teaches Polish.

Jak? How?

Łatwo i powoli. Easily and slowly.

Filmiki są na różne tematy: o języku, o polskich świętach i polskim jedzeniu. Videos are on various subjects: about the language, about Polish festivities and Polish food.

Każdy film ma napisy i darmowe ćwiczenia (można je znaleźć w opisie pod filmem). Every video has got subtitles and free exercises (you can find them in the description under the video).

Aleksandra mówi bardzo wolno. Aleksandra speaks very slowly.

W najnowszym filmiku mówi o polskich stronach internetowych. In the newest video she speaks about Polish websites.

Trwa on sześć minut i ma napisy po polsku i po angielsku. It’s six minutes long and it has got Polish and English subtitles.

Ja rozumiem wszystko, a ty? I understand everything – and you?

Kliknij tutaj, żeby sprawdzić. Click here to check it out.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download
Still too fast? Listen to the news in super-duper slow pace. Download

Slow Polish to kanał na Youtubie. Na tym kanale Aleksandra uczy polskiego. Jak? Łatwo i powoli. Filmiki są na różne tematy: o języku, o polskich świętach i polskim jedzeniu. Każdy film ma napisy i darmowe ćwiczenia (można je znaleźć w opisie pod filmem). Aleksandra mówi bardzo wolno. W najnowszym filmiku mówi o polskich stronach internetowych. Trwa on sześć minut i ma napisy po polsku i po angielsku. Ja rozumiem wszystko, a ty? Kliknij tutaj, żeby sprawdzić.

Slow Polish is a Youtube channel. On this channel Aleksandra teaches Polish. How? Easily and slowly. Videos are on various subjects: about the language, about Polish festivities and Polish food. Every video has got subtitles and free exercises (you can find them in the description under the video). Aleksandra speaks very slowly. In the newest video she speaks about Polish websites. It’s six minutes long and it has got Polish and English subtitles. I understand everything – and you? Click here to check it out.

Source