Już wiemy czemu ogórki są tak sprzedawane

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Dlaczego długie ogórki w sklepie mają folię? Why have long cucumbers in shops got foil?

To jest nieekologiczne. It’s environmentally-unfriendly.

Ogórki mają bardzo dużo wody. The cucumbers have got a lot of water.

Folia pomaga ogórkom. The foil helps the cucumbers.

Bez folii ogórek po krótkim czasie jest brzydki. Without foil a cucumber is ugly after short time.

Jeśli obok ogórka bez folii są jabłka albo banany, to ogórek ma problem. If there are apples or bananas next to a cucumber without foil, then the cucumber is in trouble.

Ogórek wtedy też szybko jest brzydki. A cucumber is then ugly shortly too.

Kto chce brzydkie ogórki? Who wants ugly cucumbers?

Ktoś chce brzydkiego ogórka? Anyone wants an ugly cucumber?

Ludzie mówią, że nie chcą. The people say they don’t.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Dlaczego długie ogórki w sklepie mają folię? To jest nieekologiczne. Ogórki mają bardzo dużo wody. Folia pomaga ogórkom. Bez folii ogórek po krótkim czasie jest brzydki. Jeśli obok ogórka bez folii są jabłka albo banany, to ogórek ma problem. Ogórek wtedy też szybko jest brzydki. Kto chce brzydkie ogórki? Ktoś chce brzydkiego ogórka? Ludzie mówią, że nie chcą.

Why have long cucumbers in shops got foil? It’s environmentally-unfriendly. The cucumbers have got a lot of water. The foil helps the cucumbers. Without foil a cucumber is ugly after short time. If there are apples or bananas next to a cucumber without foil, then the cucumber is in trouble. A cucumber is then ugly shortly too. Who wants ugly cucumbers? Anyone wants an ugly cucumber? The people say they don’t.

Source