Ma czternaście lat i robi takie rzeczy!

Listen to the news – good quality audio. Download

Ile miałeś lat, jak kończyłeś studia? How old were you when you graduated?

Dwadzieścia dwa? Twenty-two?

Dwadzieścia pięć? Twenty-five?

Kamil Wroński ma czternaście i skończył trzeci rok studiów na Politechnice Lubelskiej. Kamil Wroński is fourteen and he’s finished his third year of Lublin University of Technology studies.

Chłopak jest młody i bardzo inteligentny. The lad is young and very intelligent.

Mając cztery lata rozpoczął swoją karierę wynalazcy. Being four he started his inventor career.

Teraz zajmuje się programowaniem i inżynierią. Now he’s up to programming and engineering.

Jego aktualne ambicje to prowadzenie swojego projektu ekologicznego i założenie start-upu. His current ambition is leading his own eco project and founding a start-up company.

Chłopak zbiera pieniądze przez Patronite (polska wersja Patreon.com). The chap is collecting money through Patronite (Polish version of Patreon.com).

Ile miałeś lat, jak kończyłeś studia? Dwadzieścia dwa? Dwadzieścia pięć? Kamil Wroński ma czternaście i skończył trzeci rok studiów na Politechnice Lubelskiej. Chłopak jest młody i bardzo inteligentny. Mając cztery lata rozpoczął swoją karierę wynalazcy. Teraz zajmuje się programowaniem i inżynierią. Jego aktualne ambicje to prowadzenie swojego projektu ekologicznego i założenie start-upu. Chłopak zbiera pieniądze przez Patronite (polska wersja Patreon.com).

How old were you when you graduated? Twenty-two? Twenty-five? Kamil Wroński is fourteen and he’s finished his third year of Lublin University of Technology studies. The lad is young and very intelligent. Being four he started his inventor career. Now he’s up to programming and engineering. His current ambition is leading his own eco project and founding a start-up company. The chap is collecting money through Patronite (Polish version of Patreon.com).

Source