Nowy rekord koronawirusa w Polsce

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Niedawno mieliśmy w Polsce rekord koronawirusa: pięćdziesiąt osiem tysięcy nowych przypadków w jeden dzień. Recently we’ve had a coronavirus record in Poland: fifty-eight thousand new cases in one day.

Mieliśmy też rekord kwarantann: milion osób na kwarantannie w jednym momencie. We’ve had a quarantine record as well: a million people in quarantine at the same moment.

Niedawno zmieniło się prawo i teraz niektórzy mają dodatkowe prawo do fizycznej wizyty u lekarza. Recently the law has changed and now some people has got an additional access to a physical visit at the doctor’s.

Wcześniej była możliwa jedynie wizyta telefoniczna. Previously only a telephone visit was possible.

Zmiana prawa została skrytykowana przez lekarzy. The change of law has been critised by doctors.

Lekarze mówią, że kontakt chorej osoby z dodatkową osobą może powodować ryzyko choroby również u nowej osoby. Doctors say that a contact of an ill person with an additional person might cause the risk of illness also for the new person.

Jeśli lekarz jest chory, to nie może pracować. If a doctor is ill, then he or she can’t work.

W efekcie pacjenci nie mogą się skontaktować z lekarzem (nawet telefonicznie), by dostać pomoc. As a result the patients can’t contact the doctor (even by telephone) to receive aid.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Niedawno mieliśmy w Polsce rekord koronawirusa: pięćdziesiąt osiem tysięcy nowych przypadków w jeden dzień. Mieliśmy też rekord kwarantann: milion osób na kwarantannie w jednym momencie. Niedawno zmieniło się prawo i teraz niektórzy mają dodatkowe prawo do fizycznej wizyty u lekarza. Wcześniej była możliwa jedynie wizyta telefoniczna. Zmiana prawa została skrytykowana przez lekarzy. Lekarze mówią, że kontakt chorej osoby z dodatkową osobą może powodować ryzyko choroby również u nowej osoby. Jeśli lekarz jest chory, to nie może pracować. W efekcie pacjenci nie mogą się skontaktować z lekarzem (nawet telefonicznie), by dostać pomoc.

Recently we’ve had a coronavirus record in Poland: fifty-eight thousand new cases in one day. We’ve had a quarantine record as well: a million people in quarantine at the same moment. Recently the law has changed and now some people has got an additional access to a physical visit at the doctor’s. Previously only a telephone visit was possible. The change of law has been critised by doctors. Doctors say that a contact of an ill person with an additional person might cause the risk of illness also for the new person. If a doctor is ill, then he or she can’t work. As a result the patients can’t contact the doctor (even by telephone) to receive aid.

Source 1, source 2.