Opublikowano ranking najszczęśliwszych państw

Listen to the news – good quality audio. Download

Finlandia jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Finland is the happiest country in the world.

Co to znaczy? What does it mean?

Że mieszkają tam bardzo szczęśliwi ludzie. It means that very happy people are living there.

Finlandia jest zimna, ale to nic. Finland is cold, but it doesn’t matter.

Ma piękną przyrodę. It’s got beautiful nature.

Policja nie ma dużo pracy. The police haven’t got a lot to do.

Ludzie nie są biedni. The people aren’t poor.

Uprawiają dużo sportu. They do a lot of sport.

Czy Polska to kraj szczęścia? Is Poland a country of happiness?

Raczej nie. Not quite.

Na liście jest sto pięćdziesiąt krajów. On the list there are one hundred and fifty countries.

Polska ma miejsce numer czterdzieści osiem. Poland reached the rank number forty eight.

A jakie kraje są najbardziej szczęśliwe? And which countries are the happiest?

Te najbogatsze, jak zawsze. The richest ones, as always.

Ale bardzo wysoko są też Czechy i Izrael. But Czechia and Israel reached very high ranks too.

Finlandia jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Co to znaczy? Że mieszkają tam bardzo szczęśliwi ludzie. Finlandia jest zimna, ale to nic. Ma piękną przyrodę. Policja nie ma dużo pracy. Ludzie nie są biedni. Uprawiają dużo sportu. Czy Polska to kraj szczęścia? Raczej nie. Na liście jest sto pięćdziesiąt krajów. Polska ma miejsce numer czterdzieści osiem. A jakie kraje są najbardziej szczęśliwe? Te najbogatsze, jak zawsze. Ale bardzo wysoko są też Czechy i Izrael.

Finland is the happiest country in the world. What does it mean? It means that very happy people are living there. Finland is cold, but it doesn’t matter. It’s got beautiful nature. The police haven’t got a lot to do. The people aren’t poor. They do a lot of sport. Is Poland a country of happiness? Not quite. On the list there are one hundred and fifty countries. Poland reached the rank number forty eight. And which countries are the happiest? The richest ones, as always. But Czechia and Israel reached very high ranks too.

Source