Piękna sala koncertowa

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

W Warszawie jest sala koncertowa, która jest piękna. In Warsaw there’s a recital hall which is beautiful.

Jest to sala szkoły muzycznej. It’s a hall of a music school.

Na koncert do tej sali może przyjść trzysta osób. Three hundred people can come for a concert in this hall.

To nie jest dużo, ale wystarcza. It’s not a lot, but it’s enough.

Na koncertach w tej sali można zobaczyć różne instrumenty, na przykład fortepian, gitarę, skrzypce, saksofon. At a concert in this hall one can see various instruments, for example the grand piano, the guitar, the violin, the saxophone.

Każda orkiestra, którą można tu usłyszeć, ma dyrygenta. Every orchestra which you can hear here, has got a conductor.

Każdy chór również daje koncert z dyrygentem. Every choir gives a concert with a conductor as well.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

W Warszawie jest sala koncertowa, która jest piękna. Jest to sala szkoły muzycznej. Na koncert do tej sali może przyjść trzysta osób. To nie jest dużo, ale wystarcza. Na koncertach w tej sali można zobaczyć różne instrumenty, na przykład fortepian, gitarę, skrzypce, saksofon. Każda orkiestra, którą można tu usłyszeć, ma dyrygenta. Każdy chór również daje koncert z dyrygentem.

In Warsaw there’s a recital hall which is beautiful. It’s a hall of a music school. Three hundred people can come for a concert in this hall. It’s not a lot, but it’s enough. At a concert in this hall one can see various instruments, for example the grand piano, the guitar, the violin, the saxophone. Every orchestra which you can hear here, has got a conductor. Every choir gives a concert with a conductor as well.

Source