Polacy pomagają Ukraińcom

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Polska i Ukraina to kraje blisko siebie. Poland and Ukraine are countries next to each other.

Ukraińcy to nie tylko nasi sąsiedzi, ale też nasi bracia Słowianie. The Ukrainian people are not only our neighbours, but also Slavic brothers.

Polacy czują, że to, co dzieje się na Ukrainie, to wielka tragedia. The Polish feel that what’s happening in Ukraine is a huge tragedy.

Dlatego pomagają Ukraińcom. This is why they’re helping Ukrainians.

Jak pomagają? How are they helping?

Różnie. In various ways.

Wysyłają pieniądze. They’re sending money.

Wysyłają jedzenie. They’re sending food.

Organizują transport. They’re organising transportation.

Organizują mieszkania. They’re organising accomodation.

W Polsce mieszka około półtora miliona Ukraińców. There are about one million and a half Ukrainian people living in Poland.

Polscy Ukraińcy też bardzo pomagają ludziom mieszkającym na Ukrainie. The Polish Ukrainians are also helping the people living in Ukraine.

Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, często mają dużą rodzinę w Ukrainie. The Ukrainians who are living in Poland often have got huge family in Ukraine.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Polska i Ukraina to kraje blisko siebie. Ukraińcy to nie tylko nasi sąsiedzi, ale też nasi bracia Słowianie. Polacy czują, że to, co dzieje się na Ukrainie, to wielka tragedia. Dlatego pomagają Ukraińcom. Jak pomagają? Różnie. Wysyłają pieniądze. Wysyłają jedzenie. Organizują transport. Organizują mieszkania. W Polsce mieszka około półtora miliona Ukraińców. Polscy Ukraińcy też bardzo pomagają ludziom mieszkającym na Ukrainie. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, często mają dużą rodzinę w Ukrainie.

Poland and Ukraine are countries next to each other. The Ukrainian people are not only our neighbours, but also Slavic brothers. The Polish feel that what’s happening in Ukraine is a huge tragedy. This is why they’re helping Ukrainians. How are they helping? In various ways. They’re sending money. They’re sending food. They’re organising transportation. They’re organising accomodation. There are about one million and a half Ukrainian people living in Poland. The Polish Ukrainians are also helping the people living in Ukraine. The Ukrainians who are living in Poland often have got huge family in Ukraine.

Source.