Polska strona publikuje niusy po ukraińsku

Listen to the news – good quality audio. Download

Onet.pl, polska strona z newsami, publikuje teraz informacje po ukraińsku. Onet.pl, a Polish news website, is now publishing information in Ukrainian.

Dlaczego polska strona pisze informacje po ukraińsku? Why does a Polish website write information in Ukrainian?

Na Ukrainie jest teraz wojna. In Ukraine there’s war now.

Ukraińcy jadą do Polski. Ukrainians come to Poland.

Onet.pl zaprasza Ukraińców do czytania polskich newsów. Onet.pl is inviting the Ukrainians to read Polish news.

Na wojnie informacje są bardzo ważne. Information is very important during a war.

Ekstremalnie ważne są informacje prawdziwe. True information is extremely important.

Nieprawdziwe informacje na wojnie to problem. False information in a war is a problem.

Publikowanie nieprawdziwych newsów jest złe. Publishing false news is wrong.

Tak mówi polskie prawo. That’s what the Polish law says.

Onet.pl, polska strona z newsami, publikuje teraz informacje po ukraińsku. Dlaczego polska strona pisze informacje po ukraińsku? Na Ukrainie jest teraz wojna. Ukraińcy jadą do Polski. Onet.pl zaprasza Ukraińców do czytania polskich newsów. Na wojnie informacje są bardzo ważne. Ekstremalnie ważne są informacje prawdziwe. Nieprawdziwe informacje na wojnie to problem. Publikowanie nieprawdziwych newsów jest złe. Tak mówi polskie prawo.

Onet.pl, a Polish news website, is now publishing information in Ukrainian. Why does a Polish website write information in Ukrainian? In Ukraine there’s war now. Ukrainians come to Poland. Onet.pl is inviting the Ukrainians to read Polish news. Information is very important during a war. True information is extremely important. False information in a war is a problem. Publishing false news is wrong. That’s what the Polish law says.

Source