Putin ma wpływ na dzieci

Listen to the news – good quality audio. Download

Uczeń polskiej szkoły dostał zadanie domowe. A pupil of a Polish school was given a homework.

Miał napisać w kogo chciałby się zamienić. He had to write who he would like to change into.

Chłopak napisał, że chciałby zamienić się w… Putina. The boy wrote he would like to change into… Putin.

Szok? Shocking?

Pomyślmy: Putin ma bardzo dużą władzę i dużo może. Let’s think about it: Putin has got very wide power and he can do a lot.

Posiadanie dużej władzy jest atrakcyjne. Having wide power is attractive.

Było też atrakcyjne dla Stasia. It was attractive for Staś as well.

Napisał on, że chciałby zamienić się w Putina, bo w ten sposób mógłby natychmiast zakończyć wojnę w Ukrainie. He wrote that he would like to change into Putin because this way he could terminate the war in Ukraine.

Nauczyciel napisał pod zadaniem domowym Stasia komentarz: “super!”. The teacher wrote under the Staś’ homework a comment: “great!”.

Inteligencja chłopaka ewidentnie spodobała się nauczycielowi. The teacher evidently liked the boy’s intelligence.

Uczeń polskiej szkoły dostał zadanie domowe. Miał napisać w kogo chciałby się zamienić. Chłopak napisał, że chciałby zamienić się w… Putina. Szok? Pomyślmy: Putin ma bardzo dużą władzę i dużo może. Posiadanie dużej władzy jest atrakcyjne. Było też atrakcyjne dla Stasia. Napisał on, że chciałby zamienić się w Putina, bo w ten sposób mógłby natychmiast zakończyć wojnę w Ukrainie. Nauczyciel napisał pod zadaniem domowym Stasia komentarz: “super!”. Inteligencja chłopaka ewidentnie spodobała się nauczycielowi.

A pupil of a Polish school was given a homework. He had to write who he would like to change into. The boy wrote he would like to change into… Putin. Shocking? Let’s think about it: Putin has got very wide power and he can do a lot. Having wide power is attractive. It was attractive for Staś as well. He wrote that he would like to change into Putin because this way he could terminate the war in Ukraine. The teacher wrote under the Staś’ homework a comment: “great!”. The teacher evidently liked the boy’s intelligence.

Source