Super numer PESEL do wzięcia

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Każda osoba w Polsce ma swój numer PESEL. Every person in Poland has got their PESEL number.

Jeśli nie jesteś Polakiem, ale mieszkasz w Polsce, też możesz dostać numer PESEL. If you’re not Polish, but you live in Poland, you can get your PESEL number too.

Pierwsze sześć cyfr PESEL-u to twoja data urodzenia: rok, miesiąc, dzień miesiąca. The first six digits of PESEL is your date of birth: year, month, day of month.

Dwudziestego drugiego lutego tego roku ktoś być może dostanie numer 22222222222. On the twenty-second of February someone might receive number 22222222222.

Przedostatnia cyfra oznacza płeć. The last but one digit indicates gender.

Dwa oznacza dziewczynkę, dziewczynę lub kobietę. Two indicates a baby girl, a girl or a woman.

Osoba, która dostanie ten numer, będzie mogła bardzo łatwo zapamiętać swój PESEL! The person who gets this number will be able to remember their PESEL very easily!

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Każda osoba w Polsce ma swój numer PESEL. Jeśli nie jesteś Polakiem, ale mieszkasz w Polsce, też możesz dostać numer PESEL. Pierwsze sześć cyfr PESEL-u to twoja data urodzenia: rok, miesiąc, dzień miesiąca. Dwudziestego drugiego lutego tego roku ktoś być może dostanie numer 22222222222. Przedostatnia cyfra oznacza płeć. Dwa oznacza dziewczynkę, dziewczynę lub kobietę. Osoba, która dostanie ten numer, będzie mogła bardzo łatwo zapamiętać swój PESEL!

Every person in Poland has got their PESEL number. If you’re not Polish, but you live in Poland, you can get your PESEL number too. The first six digits of PESEL is your date of birth: year, month, day of month. On the twenty-second of February someone might receive number 22222222222. The last but one digit indicates gender. Two indicates a baby girl, a girl or a woman. The person who gets this number will be able to remember their PESEL very easily!

Source