Wielcy Polacy: Fryderyk Chopin

Listen to the news – good quality audio. Download

Fryderyk Chopin to kompozytor muzyki klasycznej. Frédéric Chopin was a classical music composer.

Żył dwieście lat temu i napisał dużo pięknej muzyki. He lived two hundred years ago and wrote a lot of beautiful music.

Grał na fortepianie. He played the piano.

Polacy mówią, że Chopin był Polakiem, a Francuzi mówią, że był Francuzem i Polakiem. The Polish say that Chopin was Polish and the French say that he was French and Polish.

Chopin jest znany na całym świecie. Chopin is internationally-recognised.

Jest jednym z najbardziej znanych Polaków, chociaż ma francuskie nazwisko. He’s one of the most known Polish people even though his surname is French.

Po polsku wymawiamy to nazwisko “Szopen” i nawet można pisać “Szopen” według zasad języka polskiego. In Polish we pronounce this name “Szopen” and you can even write “Szopen” according to the rules of the Polish language.

Chopin urodził się w Polsce, a przez dużą część życia mieszkał we Francji. Chopin was born in Poland but he lived in France for a huge period of his life.

Muzycznie reprezentuje on epokę tak zwanego romantyzmu. Musically he represents the so-called romanticism epoque.

Chopin był bardzo religijny i znał wiele fragmentów Biblii na pamięć. Chopin was very religious and he knew many pieces of the Bible by heart.

Fryderyk Chopin to kompozytor muzyki klasycznej. Żył dwieście lat temu i napisał dużo pięknej muzyki. Grał na fortepianie. Polacy mówią, że Chopin był Polakiem, a Francuzi mówią, że był Francuzem i Polakiem. Chopin jest znany na całym świecie. Jest jednym z najbardziej znanych Polaków, chociaż ma francuskie nazwisko. Po polsku wymawiamy to nazwisko “Szopen” i nawet można pisać “Szopen” według zasad języka polskiego. Chopin urodził się w Polsce, a przez dużą część życia mieszkał we Francji. Muzycznie reprezentuje on epokę tak zwanego romantyzmu. Chopin był bardzo religijny i znał wiele fragmentów Biblii na pamięć.

Frédéric Chopin was a classical music composer. He lived two hundred years ago and wrote a lot of beautiful music. He played the piano. The Polish say that Chopin was Polish and the French say that he was French and Polish. Chopin is internationally-recognised. He’s one of the most known Polish people even though his surname is French. In Polish we pronounce this name “Szopen” and you can even write “Szopen” according to the rules of the Polish language. Chopin was born in Poland but he lived in France for a huge period of his life. Musically he represents the so-called romanticism epoque. Chopin was very religious and he knew many pieces of the Bible by heart.

Source 1, source 2.