Wielcy Polacy: Mieszko I

Listen to the news – good quality audio. Download
Listen to the news – best quality audio. Download on Patreon

Mieszko I to pierwsza głowa Polaków. Mieszko I was the first head of Poles.

Nauczyciele historii zawsze mówią w szkole: Mieszko I nie był królem Polski! History teachers always say at school: Mieszko I wasn’t a king of Poland!

Mieszko I był głową Polski, ale nie królem. Mieszko I was a head of Poland, but not a king.

Dlaczego nie możemy mówić, że Mieszko I był królem Polski? Why can’t we say that Mieszko I was a king of Poland?

Najlepiej zapytać nauczyciela historii. It’s best to ask a history teacher.

Mieszko to bardzo znana postać historyczna – to dlatego, że był pierwszy. Mieszko is a very well-known historical figure – it’s because he was the first.

Masz papierowe dziesięć złotych? Have you got ten złoty in paper?

Tam można zobaczyć Mieszka I. There you can see Mieszko I.

Mieszko I miał żonę z Czech, miała ona na imię Dobrawa. Mieszko I had a Czech wife, her name was Dobrawa.

Czy Mieszko był Polakiem? Was Mieszko a Pole?

Mówimy, że tak. We say he was.

Too fast? Listen to the news in slow pace. Download on Patreon

Mieszko I to pierwsza głowa Polaków. Nauczyciele historii zawsze mówią w szkole: Mieszko I nie był królem Polski! Mieszko I był głową Polski, ale nie królem. Dlaczego nie możemy mówić, że Mieszko I był królem Polski? Najlepiej zapytać nauczyciela historii. Mieszko to bardzo znana postać historyczna – to dlatego, że był pierwszy. Masz papierowe dziesięć złotych? Tam można zobaczyć Mieszka I. Mieszko I miał żonę z Czech, miała ona na imię Dobrawa. Czy Mieszko był Polakiem? Mówimy, że tak.

Mieszko I was the first head of Poles. History teachers always say at school: Mieszko I wasn’t a king of Poland! Mieszko I was a head of Poland, but not a king. Why can’t we say that Mieszko I was a king of Poland? It’s best to ask a history teacher. Mieszko is a very well-known historical figure – it’s because he was the first. Have you got ten złoty in paper? There you can see Mieszko I. Mieszko I had a Czech wife, her name was Dobrawa. Was Mieszko a Pole? We say he was.

Source