Poligloci spotkali się w Polsce

Listen to the news – good quality audio. Download

Konferencja poliglotów “Polyglot Gathering” odbywa się co roku w Europie. A polyglot conference “Polyglot Gathering” is held in Europe each year.

W tym roku miała miejsce w Teresinie, w Polsce, niedaleko Warszawy. This year it took place in Teresin, Poland, close to Warsaw.

Ponad trzysta osób spotkało się, by wymienić doświadczenia na temat nauki języków. More than three hundred people met in order to exchange experiences about language learning.

Podczas wykładów poligloci zdobyli wiedzę o konkretnych językach i metodach nauki. During lectures the polyglots gained knowledge about specific languages and methods of learning.

Uczestnicy przez całe cztery dni konferencji ćwiczyli języki obce. The participants practised foreign languages for whole four days of the conference.

W konferencji uczestniczyli ludzie z całego świata. People from all around the world participated in the conference.

Szczególnie łatwo można było znaleźć ludzi mówiących po polsku, angielsku i w esperanto. It was particularly easy to find people speaking Polish, English and Esperanto.

Gdzie odbędzie się konferencja w przyszłym roku? Where is the conference going to take place the next year?

Tego jeszcze nie wiemy. We don’t know it yet.

Konferencja poliglotów “Polyglot Gathering” odbywa się co roku w Europie. W tym roku miała miejsce w Teresinie, w Polsce, niedaleko Warszawy. Ponad trzysta osób spotkało się, by wymienić doświadczenia na temat nauki języków. Podczas wykładów poligloci zdobyli wiedzę o konkretnych językach i metodach nauki. Uczestnicy przez całe cztery dni konferencji ćwiczyli języki obce. W konferencji uczestniczyli ludzie z całego świata. Szczególnie łatwo można było znaleźć ludzi mówiących po polsku, angielsku i w esperanto. Gdzie odbędzie się konferencja w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy.

A polyglot conference “Polyglot Gathering” is held in Europe each year. This year it took place in Teresin, Poland, close to Warsaw. More than three hundred people met in order to exchange experiences about language learning. During lectures the polyglots gained knowledge about specific languages and methods of learning. The participants practised foreign languages for whole four days of the conference. People from all around the world participated in the conference. It was particularly easy to find people speaking Polish, English and Esperanto. Where is the conference going to take place the next year? We don’t know it yet.

Source

1 Comment

Comments are closed.