Człowiek oblany farbą w Warszawie

Listen to the news – good quality audio. Download

W Warszawie miało miejsce niecodzienne zdarzenie. An extraordinary event took place in Warsaw.

Człowiek został oblany farbą. A man was doused with paint.

Czerwoną farbą. Red paint.

Z jakiego powodu? Why?

Ten człowiek to ambasador Rosji. This man is a Russian ambassador.

Ambasador został otoczony i oblany czerwoną farbą. The ambassador was surrounded and doused with red paint.

Kolor czerwony to symbol krwi, oczywiście. The red colour is a symbol of blood, obviously.

Równie oczywiste jest to, że sytuacja nawiązuje do wojny rosyjsko-ukraińskiej. The same obvious is the fact that the situation refers to the Russian-Ukrainian war.

Takie zdarzenia mają zazwyczaj na celu zwrócenie uwagi na ważne problemy na świecie. Such events generally aim at attracting attention to important world problems.

W Warszawie miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Człowiek został oblany farbą. Czerwoną farbą. Z jakiego powodu? Ten człowiek to ambasador Rosji. Ambasador został otoczony i oblany czerwoną farbą. Kolor czerwony to symbol krwi, oczywiście. Równie oczywiste jest to, że sytuacja nawiązuje do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Takie zdarzenia mają zazwyczaj na celu zwrócenie uwagi na ważne problemy na świecie.

An extraordinary event took place in Warsaw. A man was doused with paint. Red paint. Why? This man is a Russian ambassador. The ambassador was surrounded and doused with red paint. The red colour is a symbol of blood, obviously. The same obvious is the fact that the situation refers to the Russian-Ukrainian war. Such events generally aim at attracting attention to important world problems.

Source